Press "Enter" to skip to content

猕猴桃

vince 0

Last updated on 2022年7月20日

 • 【通用名称】猕猴桃
 • 【其他名称】
 • 【中文名】猕猴桃(《开宝本草》)
 • 【类别】果实类
 • 【异名】藤梨、木子,猕猴梨(《开宝本草》),羊桃(《医心方》),阳桃(《日用本草》),毛叶猕猴桃(《经济植物手册》),大红袍(《贵州民间方药集》),大零核、猴仔梨(《福建民间草药》),杨桃(《江西草药》),绳梨、金梨、野梨(《浙江民间常用草药》),山洋桃(《贵州草药》),狐狸桃(江西《草药手册》)。
 • 【来源】为猕猴桃科植物猕猴桃的果实。
 • 【植物形态】猕猴桃 藤本。幼枝及叶柄密被褐色毛或刺毛;老枝红褐色,光滑无毛;髓大,白色,片状。叶互生,营养枝上的阔卵圆形至椭圆形,先端极短,渐尖至突尖;花枝上的近圆形,长6~17厘米,宽5~13厘米,先端短突尖,圆或截形,基部圆形至多少心形,边缘有纤毛状细尖,上面常仅叶脉上被疏毛,下面灰白色,密被星状绒毛;叶柄长3~7.5厘米。花杂性,通常3~6朵成腋生聚伞花序,少为单生,初开时乳白色,后变为橙黄色,芳香;萼片5,外被黄色绒毛;花瓣5,先端凹成缺刻,光滑无毛;雄蕊多数,花丝长短不等;子房上位,花柱丝状,多数。浆果卵状或近球形,密生棕黄色长硬毛,果皮黄褐绿色。种子细小多数,黑色。花期4~6月。果期8~10月。 生长于山坡、林缘或灌木丛中。分布河南、江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、陕西、四川、甘肃、云南、贵州、福建、广东、广西等地。 本植物的根(猕猴桃根)、枝叶(猕猴桃枝叶)、茎中液汁(猕猴桃藤中汁)亦供药用,各详专条。
 • 【化学成分】猕猴桃果实含糖、维生素、有机酸、色素。每100克可食部分含糖11克,蛋白1.6克,类脂0.3克,抗坏血酸300毫克,硫胺素0.007毫克,硫25.5毫克,磷42.2毫克,氯26.1毫克,钠3.3毫克,钾320毫克,镁19.7毫克,钙56.1毫克,铁1.6毫克及类胡萝卜素0.085毫克。又含猕猴桃碱。 同属植物狗枣猕猴桃之未成熟果实中含抗坏血酸461~521毫克%,成熟果实中含532~930毫克%。
 • 【性味】甘酸,寒。 ①崔禹锡《食经》:”味甘,冷。” ②《福建民间草药》:”甘,寒,滑,无毒。”
 • 【归经】《得配本草》:”入足少阴、阳明经。”
 • 【功用主治】解热,止渴,通淋。治烦热,消渴,黄疸,石淋,痔疮。 ①崔禹锡《食经》:”和中安肝。主黄疸,消渴。” ②《食疗本草》:”取瓤和蜜煎,去烦热,止消渴。” ③《本草拾遗》:”主骨节风,瘫缓不随,长年变白,痔病,调中下气。” ④《开宝本草》:”止暴渴,解烦热,下石淋。热壅反胃者,取汁和生姜汁服之。”
 • 【用法与用量】内服:煎汤,1~2两。
 • 【宜忌】脾胃虚寒者慎服。 《开宝本草》:”冷脾胃,动泄荨”
 • 【选方】①治食欲不振.消化不良:猕猴桃干果二两。水煎服。(《湖南药物志》) ②治偏坠:猕猴桃一两,金柑根三钱。水煎去渣,冲入烧酒二两,分两次内服。(《闽东本草》)
 • Comments are closed.