Press "Enter" to skip to content

鸡冠花

vince 0

Last updated on 2022年7月18日

 • 【通用名称】鸡冠花
 • 【其他名称】
 • 【中文名】鸡冠花(《岭南本草》)
 • 【类 别】花类
 • 【异名】鸡髻花、鸡公花(《闽东本草》),鸡角枪(《福建中草药》)。
 • 【来源】为苋科植物鸡冠花的花序。
 • 【植物形态】鸡冠花,又名:鸡冠苋。 一年生草本,高60~90厘米,全体无毛。茎直立,粗壮。单叶互生;长椭圆形至卵状披针形,长5~12厘米,宽3.5~6.5厘米,先端渐尖,全缘,基部渐狭而成叶柄。穗状花序多变异,生于茎的先端或分枝的末端,常呈鸡冠状,色有紫、红、淡红、黄或杂色;花密生,每花有3苞片;花被5,广披针形,长5~8毫米,干膜质,透明;雄蕊5,花丝下部合生成环状;雌蕊1,柱头2浅裂。胞果成热时横裂,内有黑色细小种子2至数粒。花期7~9月。果期9~10月。 全国大部地区有栽培,为观赏植物。 本植物的茎叶(鸡冠苗)、种子(鸡冠子)亦供药用,各详专条。
 • 【采集】8~10月间,花序充分长大,并有部分果实成熟时,剪下花序,晒干。
 • 【药材】为带有短茎的花序,形似鸡冠,或为穗状、卷冠状。上缘呈鸡冠状的部分,密生线状的绒毛,即未开放的小花,一般颜色较深,有红、浅红、白等颜色;中部以下密生许多小花,各小花有膜质灰白色的苞片及花被片。蒴果盖裂;种子黑色,有光泽。气无,味淡。以朵大而扁,色泽鲜艳的白鸡冠花较佳,色红者次之。 全国大部分地区有产。
 • 【药理作用】试管法证明,煎剂对人阴道毛滴虫有良好作用,虫体与药液接触5~10分钟后即趋消失。
 • 【炮制】拣净杂质,除去茎及种子,剪成小块。
 • 【性味】甘,凉。 ①《滇南本草》:”性寒,味苦微辛。” ②《纲目》:”甘,凉,无毒。” ③《四川中药志》:”性凉,味甘涩,无毒。”
 • 【归经】①《玉楸药解》:”入足蹶阴肝经。” ②《本草再新》:”入肾经。”
 • 【功用主治】凉血,止血。治痔漏下血,赤白下痢,吐血,咳血,血淋,妇女崩中,赤白带下。 ①《滇南本草》:”止肠风下血,妇人崩中带下,赤痢。” ②《纲目》:”治痔漏下血,办白下痢,崩中,亦白带下,分赤白用。” ③《玉楸药解》:”清风退热,止衄敛营。治吐血,血崩,血淋诸失血证。”
 • 【用法与用量】内服:煎汤,1.5~3钱;或入丸、散。外用:煎水熏洗。
 • 【选方】①治五痔肛边肿痛,或窜乳,或窜穴,或作疮,久而不愈,变成漏疮:鸡冠花、风眼草各一两。上为粗末。每用粗末半两,水碗半,煎三、五沸,热洗患处。(《卫生宝鉴》淋渫鸡冠散) ②治赤白下痢:鸡冠花煎酒服,赤用红,白用白。(《濒湖集简方》) ③治下血脱肛:㈠鸡冠花、防风等分。为末,糊丸,梧子大。空心米饮每服七十丸。㈡白鸡冠花(炒)、揲祷摇⑶蓟(各)一两。为末,每服二钱,米饮下。(《永类钤方》) ④治吐血不止:白鸡冠花,醋浸煮七次,为末。每服二钱,热酒下。(《经验方》) ⑤治咳血,吐血:鲜白鸡冠花五至八钱(干者二至五钱),和猪肺(不可灌水)冲开水约炖一小时许,饭后分二,三次服。(《泉州本草》) ⑥治经水不止:红鸡冠花一味,干晒为末。每服二钱,空心酒调下。忌鱼腥猪肉。(《孙天仁集效方》) ⑦治产后血痛:白鸡冠花酒煎服之。(《怪证奇方》) ⑧治白带、砂淋:白鸡冠花、苦壶芦等分。烧存性,空心火酒服之。(《摘元方》) ⑨治血淋:白鸡冠花一两,烧炭,米汤送下。(《湖南药物志》) ⑩治妇人白带:白鸡冠花,晒干为末。每旦空心酒服三钱,赤带用红者。(《孙天仁集效方》) ⑾治风疹:白鸡冠花、向日葵各三钱,冰糖一两。开水炖服。(《闽东本草》) ⑿治青光眼:干鸡冠花、干艾根、干牡荆根各五钱。水煎服。(《福建中草药》) ⒀治额疽:鲜鸡冠花、一点红、红莲子草(苋科)各酌量,调红糖捣烂敷患处。(《福建中草药》)
 • Comments are closed.